Renholdsplan fiskeslakteri: Foredlingsavdeling

1. Foredlingsavdeling Etter endt produksjon grovspyles avdelingen. Med groskylles menes at alt av avskjær og fiskerester skal være skyllet bort, maskiner skal være tilnærmet fri for synlig fett og…

Les mer

Slakteri

Avbløderrom / slakteavdeling Etter endt produksjon grovskylles begge rom. Avblødertanken tappes ned, for deretter å grovspyles rent. Med grovspyling menes at alt av fiskeslo, skjell, blod , osv…

Les mer

Sjøanlegg

Vask rengjøring Reingjøring og desinfeksjon av sjøanleggene forhindrer at smolten møter tidligere omganers infeksjonsnivå uten en tilvenningsperiode. Fravær av smitte er det ideelle ønsket, mens man…

Les mer

Brønnbåter

Brønnbåter arbeider i et internasjonalt marked med frakt over store avstander. Med vann og fisk, og skrogets indre og ytre biologiske miljø kan man spre smitte. Automatiske vaskeanlegg er under…

Les mer

Settefiskanlegg fra klekking til smolt

Settefiskanlegg fra klekking til smolt Settefiskanlegg Grunnlaget for fortjeneste i produksjonen legges i settefiskanlegget. Alt fra klekking til ferdig smotifisert settefisk skjer jo her. I…

Les mer