1. Foredlingsavdeling
Etter endt produksjon grovspyles avdelingen.
Med groskylles menes at alt av avskjær og fiskerester skal være skyllet bort, maskiner skal være tilnærmet fri for synlig fett og slo.

Spyl med mye vann og lavt trykk 20 – 40 bar, bruk kaldt vann.

2. TRANSPORTBÅND
Så snart grovspyling er ferdig.
Start automatisk spyling av transportbånd. Skal spyles til alt av blod og slintrer er borte ca 30 minutter..

3. AVRENNING
Etter grovspyling og rensing av transportbånd skal rommene være tilnærmet fritt for synlig fett og slintrer. Lokalene får stå i ro 0,5 –1 time slik at vann på flater og gulv renner av, før pålegging av såpe. Såpe har best effekt hvis det kan legges på tilnærmet tørre flater.

4. SKUMLEGGING
Bruk Deptal MCL klorholdig høytskummende såpe.
I rom med mye fett kan Ultrafoam være å foretrekke gir betydelig lengre holdetid.
Kontroller at injektor er riktig innstilt og at det tilfører riktig luftmengde. 4 til 6 bar ved såpeprosent 2 -4 %. Bruk dyse for skum (hvit). Start skumlegging nedenfra og oppover. Gjelder både maskiner og vegger. Tak og gulv fra den ene retning til den andre. Vær systematisk. Legg på en gang, vaskeffekten til såpe øker ikke med tykkere lag.

5. VASKING
Såpe skal virke til boblene begynner å sprekke opp, ca 10 til 20 minutter. Såpe må ikke tørke!
Legg på i passe røfter.
Avspyling skal skje med mye vann og lavt trykk 20-30 bar, og en vanntemperatur på ca. 25 -35°C.
Vask nedenfra og oppover. Dette for at du skal se at alt er vasket rent, og at skitne såperester ikke skal forurense før det er vasket rent. Når alt er rent, skylles det ovenfra og nedover!
Alle transportbelter skal nu også være rene.

6. DESINFEKSJON
Er det problemer med LISTERIA alterner med Deptil PA5 som er surt.
Før en skal legge på desinfeksjon , ta pause slik at vannet får tid til a renne av flatene. Viktig!
Desinfeksjon kan legges på med eller uten skum. Fordelen med skumlegging er at det er lettere å se hvor og hvor mye det er lagt på, og innvirkningstiden kan økes. Bruk gul dyse.
I kalde lokaler < 10 grader skal innvirkningstiden være > 30 minutter.
Anbefalt brukskonsentrasjon 0,5 må i de fleste tilfelle økes til 0,75 -1% på grunn av vann som er tilbake få flater vil fortynne konsentrasjonen.

7. LISTERIA
Ved Listeriaproblemer skal Deptil PA5 oppløsningen økes till 2 % slik at den etsende virkningen kan påvirke biofilmen og løse denne opp.

Alle desinfiserte flater som kommer i berøring med mat skal skylles rene.

8. Løst utstyr
Plasseres på egnet sted og vaskes rene og desinfiseres som angitt ovenfor.

9. Støvler
Vaskes rene og desinfiseres med 0,75 1 % Deptil PA5.
La tørke, uten å skylle av.

10 Vask og desinfeksjon av hender
Vask: håndsåpe
Desinfeksjon:

11. Verksted
Rengjøring av hender:
Vask: