Avbløderrom / slakteavdeling
Etter endt produksjon grovskylles begge rom.
Avblødertanken tappes ned, for deretter å grovspyles rent.

Med grovspyling menes at alt av fiskeslo, skjell, blod , osv spyles bort til transportrenner, for deretter å transporteres ut til avhenterkar/container
Spyl med mye vann og lavt trykk 20 – 40 bar, bruk kaldt vann.

Transportbånd
Så snart grovspyling er ferdig.
Start automatisk spyling av transportbånd. Skal spyles til alt av blod og slintrer er borte ca _ time.

Avrenning
Etter grovspyling og rensing av transportbånd skal rommene være tilnærmet fritt for skjell, blod og slintrer. Lokalene får stå i ro 0,5 -1 time slik at vann på flater og gulv renner av, før pålegging av såpe. Såpe har best effekt hvis det kan legges på tilnærmet tørre flater.

Skumlegging
Bruk DEPTAL MCL klorholdig høytskummende såpe.
I rom med mye skitt/fett kan ULTRAFOAM være å foretrekke.
Kontroller at injektor er riktig innstilt og at det tilfører riktig luftmengde. 4 til 6 bar ved såpe konsentrasjon 3 – 4 %. Bruk dyse for skum (hvit). Start skumlegging nedenfra og oppover. Gjelder både maskiner og vegger. Tak og gulv fra den ene retning til den andre. Vær systematisk. Legg på en gang, vaskeffekten til såpe øker ikke med tykkere lag.

Vasking
Såpe skal virke til boblene begynner å sprekke opp, ca 10 til 20 minutter. Såpe må ikke tørke!
Legg på i passe røfter.
Avspyling skal skje med mye vann og lavt trykk 20-40 bar, og en vanntemperatur på 25 – 35°C.
Vask nedenfra og oppover. Dette for at du skal se at alt er vasket rent, og at skitne såperester ikke skal forurense før det er vasket rent. Når alt er rent, skylles det ovenfra og nedover! Alle transportbelter skal nå også være rene.

Desinfeksjon
Hvis det har vært slaktet fisk med PD eller ILA virus skal det benyttes godkjent desinfeksjonsmiddel som også dreper virus: VIREX AQUA 
Før en skal legge på desinfeksjon, ta pause slik at vannet får tid til a renne av flatene. Viktig!
Desinfeksjon kan legges på med eller uten skum. Fordelen med skumlegging er at det er lettere å se hvor og hvor mye det er lagt på, og innvirkningstiden kan økes. Bruk gul dyse.
I kalde lokaler < 10 grader skal innvirkningstiden være > 30 minutter.
Anbefalt brukskonsentrasjon 0,5 må i de fleste tilfelle økes til 0,75 -1% på grunn av vann som er tilbake få flater vil fortynne konsentrasjonen..
Alle flater som kommer i berøring med mat skal skylles rene for desinfeksjonsmiddel!

Badermaskiner, Knuromaskiner, Slaktemaskiner
Vaskes/desinfiseres med klut der motorer og automatikk er.
Bland ut 1 % VIREX AQUA i ei bøtte skyll opp en klut og tørk av.
Bruk hansker ellers blir det gulfarge på hendene.

Ved Listeriaproblemer skal VIREX AQUA oppløsningen økes til 2 % slik at den etsende virkningen kan påvirke biofilmen og løse denne opp.

Løst utstyr
Plasseres på egnet sted og vaskes rene og desinfiseres som angitt ovenfor.

Støvler
Vaskes rene og desinfiseres med 1 % DEPTIL PA 5
La tørke, uten å skylle av.