Sjøanlegg

Vask rengjøring
Reingjøring og desinfeksjon av sjøanleggene forhindrer at smolten møter tidligere omganers infeksjonsnivå uten en tilvenningsperiode. Fravær av smitte er det ideelle ønsket, mens man i praksis kan være godt hjulpet av et lavt smittenivå som fiskens eget forsvarssystem kan håndtere.

Den bærende konstruksjonen (notposene avmontert)
Det finnes neppe noe som er bedre enn landsetting, tørking, skraping, rengjøring (høyttrykk), tørking og derpå følgende desinfeksjon med hviletid.

Alternativt skraping rengjøring med dykkere (håndredskap for grovarbeidet og høytrykksvask under vann) av pontonganlegg.

Alternativt løfte deler av konstruksjonen (særlig ringkonstruksjoner – PVC-rør) opp av vannet for skraping, vask og desinfeksjon over vann ved hjelp av kranbåt.
Pontongdesinfeksjon enkeltvis med vanntette skreddersydde overtrekkssekker/presenninger (5 cm klaring til pontong) som trekkes over nedenifra.

For ringformede merder av PVC-rør kan man sy en ringformet sekk for disse konstruksjonene når desinfeksjonen må skje i sjøen uten at konstruksjonen demonteres.
Forslag til behovsregnestykke med ferdig blandet desinfeksjonsmiddeloppløsning til en ring (vi formoder her også en 5 cm klaring mellom sekk og ring):

Vask og desinfeksjon av notposer
Etter fjerning av skjell, rur, tang m.m., gjerne etter en tørkefase i forkant, så vask i vaskemaskin, avdrypping/helst tørking, desinfeksjon i desinfeksjonskar med pulsator, rotor eller lignende, alternativt i en annen vaskemaskin. Dette siste ut fra forestillingen om at man ikke får inntrenging av desinfeksjonsmidlet inn i tråder/tau uten mekanisk hjelp.

Betonglekter med fôrlager og service-/oppholdsrom
Desinfeksjon i sjøen etter de samme retningslinjer som for pontonger. Undervannsflatens beskaffenhet er av stor betydning. Er det grov støp med groper/hulrom av ulik art, kan en slipp eller dokksetting, med rengjøring, reparasjon av påkjente flater og en overflatebehandling etterpå,være en forutsetning for et godt nok desinfeksjonsresultat.
For overflater over vannlinjen må man rengjøre etter vanlige retningslinjer. Strekkmetall eller perforerte plater fra gangene i pontonganlegg får man vurdere etter antallet m2, og kalkulere med 0,4l bruksferdig desinfeksjonsoppløsning per m2
– Når det dreier seg om landbaserte servicenlegg og fôrlager beregnes summen av overflater som skal desinfiseres. Også her gjelder 0,4 liter bruksferdig oppløsning per m2 overflate etter en god vask, som også har som mål å fjerne fett.