Brønnbåter arbeider i et internasjonalt marked med frakt over store avstander. Med vann og fisk, og skrogets indre og ytre biologiske miljø kan man spre smitte.
Automatiske vaskeanlegg er under stadig utvikling. Vi vil i vår anbefaling allikevel bruke den mest tradisjonelle måten å vaske på.

Bruke høytrykk, 90 til 150 bar og utstyr som gir mye vann. Det er vann som vasker. Ved bruk av høytrykksvasker bør denne kunne gi mer enn 18 liter i minuttet.
Vaskelanse skal gi en flat stråle med en dyse som har en vinkel på 15° eller 25°
Bruk pistol på slangen som har hurtigkopling av typen KEW/ALTO. Den gir enkel, sikker og hurtig skifte mellom de forskjellige lanser.
Ved bruk av høytrykksvasker bør injektor være på ut -siden av vaskeren slik at messingdeler i pumpen ikke skades av vaske og desinfeksjonsmidler. Injektor bør være av typen som tåler syrer og bør ha omløp.

Følgende lanser skal være om bord: Vaskelanse stillbar med 2 løp, kort lanse stillbar 10 cm, Skumleggingsutstyr, både skumlanse 60 eller 80 cm, og skuminjektor 40- 150 bar. Til vask av rør der det ikke kan sirkuleres skal det være slange med muldvarp lang nok til å gå gjennom røret.

Vask av bronnbotKlargjøring av brønn :

 • Fjern alt av alger, døfisk og skjell
 • Grovskyll bort fettranda med kaldt vann om nødvendig.
 • Sirkuler rent sjøvann i pumpesystemet i 10 minutter, så -tøm.
 • I rommene brukes såpe i mengder fra 3 til 5 % alt ut fra hvilken såpe og hvor mye møkk som skal løses opp.

Vask / desinfeksjon:

 • Såpen skal legges på som et godt skum som henger.
 • Såpe skal legges på tørre flater, det gir best vaskeeffekt.
 • Såpe skal være ”behagelig”å bruke også i trange rom. ULTRAFOAM vil være beste alternativ. Den kan brukes både til vanlig vask med høytrykksvasker og i automatvaskeanlegg.
 • Vask i røfter fra høyre mot venstre, nedenfra og oppover.
 • Når hele brønn er vasket lens ut vaskevannet.

Trunck på brønnbåtPumper / sirkulasjonssystem

 • Båten må vite nøyaktig hvor mange m³ vann som trengs for at pumpene skal kunne sirkulere så lite vann som mulig, men samtidig nok til at rørene går fulle.
 • Tøm såpe forsiktig ned mens vannet sirkulere.
 • Bruk Clearzym eller i 1 %, denne skal sirkulere i 60 minutter.

Desinfeksjon
Lens ut alt vaskevann, skyll.

Brønn

Pålegg desinfeksjon på samme måte som med såpe, nedenfra og oppover, i røfter.
Desinfeksjon som brukes må ha skumegenskaper slik at en ser hvor det er lagt på. To midler er aktuelle, VIREX AQUA eller HYPRED FORCE 7. VIREX AQUA er godkjent for desinfeksjon i akvakultur av Legemiddelverket.

Det er viktig å bruke desinfeksjonsmiddel med skumegenskaper, slik at en ser hvor desinfeksjonsmidlet er lagt på. HYPRED FORCE 7 er flytende og har svært gode skumegenskaper som gir god innvirkning på lavere konsentrasjoner.

Begge midler skal virke i 30 minutter.
Les etikett.

Desinfeksjon pumper/sirkulasjonssystem

 • Som ovenfor, kun et middel er aktuelt:
 • Tømmes forsiktig ned i brønnen mens vannet sirkulerer, skal sirkulere i 30 minutter
 • Skyll deretter godt.

Vask og desinfisering dekk og utstyr
Sotpartikler fjernes lettest med AGRIMAT, men CLEARZYM LT som er mer skånsomt vil også fjerne mye.
CLEARZYM LT er sikrere å bruke der det er en blanding av stål og aluminium
Den påvirker ikke aluminium, er effektiv til å løse opp proteiner og fett.
Til desinfisering av dekk og utstyr bruk DEPTIL PA5.

ATP måler
For å ha kontroll på den jobben som gjøres er ATP måler et raskt og godt måleutstyr.
For bruk se egen side.

Dokksetting
Brånnbåt i dokkFor å redusere mengde smittsomme patogener ved rengjøring, bør skroget først pålegges VIREX AQUA desinfeksjonsmiddel.
La dette få virke i minimum 30 minutter. Start deretter vaskingen i samme ende som først pålagt VIREZ AQUA.

Desinfeksjonsmiddel legges på nedenfra og oppover i passe røfter Vask deretter i samme rekkefølge.
For båter som har kjørt i områder med PD eller ILA er dette viktig.
Før fisk tas om bord skal brønn og pumpesystemer skylles godt igjennom med rent vann