Hypred Force 7

Hypred Force 7

Bredsprektret skummende desinfeksjonsmiddel mot bakterier og virus på alle typer flater, maskiner og utstyr. Kan tørke ved anbefalt konsentrasjon og er ikke korroderende.

Spesielt utviklet for desinfeksjon i dyrebesetninger

Hypred Force 7 består av Glutaraldehyder, begge typer Kvartære amoniumsforbindelser, ethoxylated og isopropanol.

Til desinfeksjon av hus og utstyr, brukskonsentrasjon 1 – 1,5 % Bruk 0,4 L pr. m2, pålegges som skumlanse.

Bruk Hypred Force 7 på gulv, vegger og tak, alt av utstyr osv. La Hypred Force 7 tørke på utstyret.

Vannkopper skal skylles dagen etter at huset er desinfisert.

Tekniske data:

  • Utseende: Klar lysegul veske.
  • Godt skummende.
  • pH (1%): Ca. 6,5 +/- 1.5.
  • Egenvekt: 1,02kg/liter.
  • Løselighet i vann: 100%

Enheter

Kanner à 10kg, 22kg og IBC 1100kg.

Lagring:

  • Lagres frostfritt og mørkt i originalemballasjen.
  • Lagres utilgjengelig for barn.
  • Frysepunkt – 3oC.

Privacy Preference Center