AGAKOK 2.5

Spesialutviklet overflatedesinfeksjonsmiddel for sikker bekjempelse av  KOKSIDIER / OOSYSTER, SPOLORMEGG  KLOSTRIDIER,  såvel som ulike utviklingsformer av endoparasitter, askarideegg, giardia og kryptosporidier.

Desinfeksjon av utstyr/materialer ved dypping.

Desinfisering av overflater og utsyr /materialer ved spraying og skumlegging i husdyrrom.

Vanlig brukskonsentrasjon 2,5%. Legges på som skum med skumlanse.

Dreper bakterier, gjærsopp, mykobakterier, virus ved 2%/120 min.

Mor koksidier, oosyster, spolormegg og klostridier 2,5 %/ 120 min. 

Temperatur ved desinfiseresing 20° C som minimum.
Hvis lavere temperatur må konsentrasjon økes.

Tekniske data:

  • Farge: Rød.
  • pH (1%): Ca. 2.2
  • Vekt 1,075 kg/l.

Enheter

Kanner à 10kg og 22kg

Lagring:

  • Lagres frostfritt og mørkt i originalemballasjen.
  • Lagres utilgjengelig for barn.
  • Frysepunkt: tåler ikke frost

Privacy Preference Center