Deptil PA5

Deptil PA5

Spesielt utviklet for desinfeksjon av drikkevann og for å fjerne biofilm (organisk/uorganisk materiale) fra drikkevannsystemet i vannrør nippelrekker, drikkekopper, vannrenner, reservoarer våtforingsanlegg osv.

Bruk Deptil PA 5 bare på /i utstyr som tåler syrer. Skyll utstyret godt, sett en bøtte undervannrekker under skylling, for å se hvor mye møkk som kommer ut. Deptil PA 5 er sammensatt av stabilisert hydrogenperoksid ,Organiske syrer og Pereddiksyre.

Tekniske data:

  • Utseende: Klar væske.
  • Ikke skummende
  • pH konsentrat: Ca 3
  • Egenvekt: 1,11kg/liter
  • Løselighet i vann: 100%

Lagring:
Lagres frostfritt og mørkt i originalemballasjen.
Lagres utilgjengelig for barn.
Frysepunkt – 30C.

Privacy Preference Center