Rengjøring i fjørfehus

Fjørfehygiene er like viktig for alle produksjoner, og vi forutsetter et ”alt ut alt inn”- system i driften enten det dreier seg om kyllinghus, kalkunhus, hønehus, oppdrettshus eller rugeegg produksjon. Tøm huset for møkk. Før nedblåsing av støv, start ”ut”- vifter på fullt.I de fleste tilfelle er nedblåsing av støv enklest ved bruk av høytrykksvasker.
Bruk støvmaske! Feiing med feiemaskin er raskt og effektivt.

Vasking
skumleggingBruk kaldt eller varmt vann. Bruk alltid såpe. Vanntemperatur 25 –40 grader. Bruk flatdyse 15 -25º.
Vask gulvet først. Skumlegg med såpe Ultrafoam eller Foam B-25. Skummet skal være tilnærmet som barberskum se bilde.
La såpa få virke så lenge at du ser møkka begynner å krype oppover i skummet, dette tar 30 til 60 minutter, – VASK
Såpen gjør at møkka løser seg bedre opp og vaskingen blir raskere og bedre, samtidig som du slipper å subbe rundt i møkkete vann når resten av hus og utstyr vaskes. Skumlegg deretter vegger, værnøye med at veggventiler, både innvendig og utvendig, vask rene. Fortsett med tak og takventiler på samme måte.

Foringsutstyr, vannrekker, vekter og annet løst utstyr kan være en blanding av plast, stål, galvanisert og aluminium. Er det utstyr av aluminium bruk Agrimat. Den ikke påvirker aluminium og kan brukes på alle typer metaller, plast osv

Kalkunhus og hus for frittgående høner /aviar.
Her bør det brukes et litt tøffere vaskemiddel som ”henger” lenge, slik at møkka løses godt opp.
Ultrafoam har som produktnavnet indikerer kraftig skum som forlenger innvirkningstid betydelig.
Både Foam B-25 og Agakok 2.5 har svært gode skumegenskaper. Begge skal pålegges med skumlanse med > 30 bars trykk for å få et godt skum.

Kyllingoppdrett egg og hønehus aviar. Gjør som ovenfor, men før såpevask skrap og vask alt av grov fastsittende møkk bort. Når den fastsittende møkka er borte, skumlegg alt, slik at de siste møkkpartiklene og fettet løsner, og hust kan vaskes godt rent før desinfeksjon.

Vannrekker /vannsystemer
Vann er det viktigste næringsmiddel, og utgjør i snitt 1,6 til 1,7 i forhold til fór. Rent vann er en forutsetning for et godt resultat.
Inne i vannrøret danner det seg alltid over perioden med dyr i huset en biofilm. Denne filmen inneholder forskjellige bakterier, alger og sopp og disse kan være både skadelige og ikke skadelige. Biofilmen kjennes som et slimaktig belegg.
Måten uønskede bakterier kan komme inn i vannrøret på, er at de faktisk går motstrøm og følger nippelen inn i vannrøret. Dette ser vi ved at det ofte er coliforme tarmbakterier i vannprøver som er kontrollert av drikkevann i fjørfehus.
Klor er et godt desinfeksjonsmiddel når det er snakk om rent vann, men til å fjerne biofilm har den ingen virkning. Deptil PA5 bestående av hydrogen peroksid og syrer er det eneste som vi vet virker. Deptil PA5 skal brukes i en konsentrasjon på 2 % for å få den etsende virkningen som trengs for å trenge gjennom biofilmen, løse denne opp, og desinfisere hele vannledningen. Still Dosatron på 2 %.Fyll vannsystemet med Deptil PA5 la det virke i 4 til 8 timer -skyll. Sett ei bøtte der skyllevannet kommer ut for å se hvor mye møkk som er i rørene. Er det mye møkk bør prosessen gjentas.

Desinfeksjon
Huset desinfiserer når det er tilnærmet tørket opp, og det ikke er dammer igjen på golvet.
Desinfeksjonsmidlet pålegges enklest, ved bruk av høytrykksvasker og skumlanse/skuminjektor 2 L.
Da rekker en uten problemer opp til taket.
De nye teleskoplansene gjør at vask og desinfeksjon av luftekanaler i taket,også er mulig.
Det er ofte vanskelig å få ut så lite som 0,5 – 1 %
Desinfeksjonsmidlet kan blande ut 1:1 for å få en mer nøyaktig oppløsning ved pålegging med høytrykksvaskeren.
Ved all bruk av desinfeksjon, bruke beskyttelsesklær, godkjente hansker, og ansiktsmaske med filtre, A2 P3 eller tilsvarende kombinasjonsfilter.

Desinfeksjon med befuktingsanlegg
Den ideell måte å desinfisere på, dråpene svever i rommet og dekker alt av utstyr.
Bruk 1L Hypred Force 7 per 1000m³ romvolum. Still Dosatron på 1 % og kjør inn.
I hjørner og langs yttervegg skal det legge på ekstra desinfeksjonsmiddel i overgang vegg gulv.

AGKOK 2.5
Bør alltid brukes mellom innsett der dyrene har ”lang” levetid som i kalkunhus, oppdrettshus, økologiske produksjoner og andre tilsvarende produksjoner. Er det problemer med synkende resultater i slaktekyllingproduksjon, vil en desinfeksjonsrunde med Agakok 2.5 oftest hjelpefor å komme tilbake til normale resultater. Agakok 2.5 er et spesialdesinfeksjonsmiddel mot koksidier, spolorm , kryptosporider, klostridier, er også testet mot sporedannende bakterier som Clostridium perfringens. Agakok 2.5 Bør brukes minimum en gang i året for å redusere mengden kokidier. Desinfiser alt av utstyr som dyrene er i kontakt med og 1 m opp på veggene . Husk også ventiler og vifter.
Se også egen informasjon.

 

Lykke til