Dysenteri forårsakes av Brachyspira, som er en bakterie, som egentlig er burde være lett å bekjempe.

Problemet med Brachyspira er, at den har en god overlevelsesevne i organisk materiale, og det selv om det bare er små mengder igjen av dette i stallmiljøet etter rengjøring. Vi må derfor legge vekt på en grundig rengjøring, først med en god grovvask som med fordel kan tilsettes 1 % såpe eksempelvis DEPTAL MCL , hvorpå alt synlig organisk materiale vaskes vekk. Deretter er det viktig å bruke en god såpe FOAM B25 i 2 – 5% dosering, for å få fjernet det siste, men allikevel vesentlige organiske materiale, nemlig proteiner og fett på overflatene. I forbindelse med dysenteri, er FOAM B25 et opplagt valg, da det gir en lengre innvirkningstid enn de rent vannbaserte såpene. Etter endt innvirkningstid på 30 – 60 minutter, skylles FOAM B25 grundig av, med lavt trykk og masser av vann. Det er viktig at FOAM B25 ikke tørker inn før det skylles av.

Desinfeksjon/bekjempelse av dysenteri.
I forsøk etter EN 1276-standard, viser HYPRED FORCE 7 en 100% effekt på dysenteri/Brachyspira, allerede ved 0,5 % dosering. Forsøket er gjort med tilsetning av 5% organisk materiale, hvilket svarer til et dyrerom som er fornuftig vasket

Vi kan konkludere med at en god grovvask med fjerning av all synlig skitt og vask med FOAM B25 for å fjerne restene av fett og proteinlag, avsluttet med en 1% desinfeksjon med HYPRED FORCE 7, skal virke. Er man i tvil om kvaliteten av det utførte rengjøringsarbeidet kan man eventuelt heve doseringen av HYPRED FORCE 7 til 1,5%.
Lykke til

Forfatter: Søren H. Andersen – Trinol, Danmark, til Norsk v/Gerhard Schaller – Agronor AS